Avlsvurdering 2020
LOGO

Oppdatert 27.10.20

Vi hadde planer om å gjennomføre avlsvurderingen på Starum i september 2020, rett i forkant av championatet. Men Covid-19 endret planene for både championat og avlsvurdering. Vi vil sette opp en dato så fort vi føler det er forenelig med Norges regler for innreise fra Spania. Forhåpentligvis får vi avholdt avlsvurdering våren 2021. 

De som har vært med på dette før, vet at vi dessverre ikke kan gi noe mer eksakt informasjon om tidspunkt og sted før det nærmer seg. Dette på grunn av at vi må vite hvilke hester som er påmeldt samt flytidene til veterinæren (som kommer fra Spania), før vi kan detaljplanlegge.

❗️❗️Det er derfor viktig at alle dere som har hest til vurdering i år, tar fatt i prosessen snarest.❗️❗️

Nedenfor følger informasjon om avlsvurderingen og hvordan dere melder inn hester til denne.


📌HVA ER AVLSGODKJENNING?
Alle PRE hester som skal avles på må være avlsgodkjente av en spansk, autorisert veterinær i LG Ancce (stamboken). Hesten må være fylt 3 år før den kan vurderes. Om ikke både hoppe og hingst er avlsgodkjent, vil ikke føllet bli registrert som PRE. Du trenger også avlsgodkjenning for å delta på championat dersom hesten er eldre enn 4 år (gjelder ikke vallaker).

I Norge foregår avlsvurderingen (basis avlsgodkjenning) én gang i året. Det er stamboken i Spania som styrer endelig tidspunkt for denne og hvem de sender til Norge, mens Norsk P.R.E Avlsforening kan påvirke datoen og tilrettelegge for en best mulig gjennomføring.


📌HVA SKJER PÅ SELVE AVLSVURDERINGEN?
Hesten skal vises i longe i alle tre gangarter og den skal stå i ro mens veterinæren tar mål (mange mål!)


📌HVORDAN GÅR JEG FREM FOR Å MELDE INN HEST TIL AVLSVURDERING?
Før du søker:
Du må ha opprettet stutterikode og fått tilgang til bestilling av tjenester fra stamboken (Access for Breeders på siden til LGAncce ). Har du ikke stutterikode, kan du lese her hvordan du skaffer deg det: http://prenorge.no/treatments/stamboktjenester-1.html


SØKNAD OM AVLSVURDERING MELDES INN TIL LGANCCE OG AVGIFTEN BETALES VIA WEBEN:
• Gå inn på LGancce, under fanen Documentation og hent skjemaet ‘International Application for Service

• Fyll ut skjemaet og bruk service code 206 (Basic evaluation, revision). Feltet «fee» er ikke så viktig da det kommer frem senere når du skal betale. Du fyller ut alle feltene og skriver ut dokumentet. Dette må så signeres, scannes og sendes på e-post til: internacional@lgancce.com.

(Instruks for denne prosessen finner du ellers her på Engelsk.


• Videre logger du inn på ‘Access for Breeders’ på siden til LGancce og går til Payment for services (i venstre meny), velger service 206-> antall hester-> add payment -> close payment – og videre til ønsket betalingsmåte.

• NB! Informer foreningen via en e-post til info@prenorge.no om din påmelding. Da blir det lettere for oss å komme med innspill til praktisk gjennomføring av avlsgodkjenningen.


📌HVA KOSTER AVLSVURDERING?
risen for avlsvurdering er todelt: En fast avgift betales ved påmelding til LGancce (€85,-pr hest). Denne dekker veterinær og administrative kostnader i LGAncce. Norge må selv dekke veterinærens flyreise og innenlandsoppholdet med overnatting, mat og reiser. Kostnaden på dette fordeles på de hestene som er påmeldt. I fjor ble pris pr hest NOK 800,-. Da hadde vi ganske mange hester som ble avlsvurdert. Denne summen etterfaktureres hver enkelt.


Norsk PRE avlsforening v/Kåre Liadal, Liadalsvegen 882, 6152 Ørsta

Org. nr. 994 050 508 Kontonr. 1503.12.96622

E-mail: info@prenorge.no