Rideprøve 5 år og eldre på norsk
LOGO

Oppdatert 27.10.20

Norsk PRE avlsforening v/Kåre Liadal, Liadalsvegen 882, 6152 Ørsta

Org. nr. 994 050 508 Kontonr. 1503.12.96622

E-mail: info@prenorge.no