NORSK P.R.E. AVLSFORENING
  AKTIVITETER::
 
AVLSVURDERING 2012

Visningen var på Norsk Hestesenter, Starum, lørdag 24. mars. Fire hingster og to hopper ble vist.

Hesten måles i henhold til en bestemt standard. Viktigst er mankehøyden, en hingst må ha stangmål på minst 152 cm, og en hoppe må måle minst 150 cm. Hestens generelle inntrykk blir vurdert, og den må den ha et rasetypisk utseende, godt temperament og ikke ha diskvalifiserende feil. Et eksempel på dette
er fallen mankam. For hingster blir testiklene kontrollert.
På årets visning ble det tatt blodprøver på alle hestene, prøvene er sendt til ANCCE laboratorium i Spania, hvor følgende analysen vil også bli brukt til forskningsformål.


AÑADOR I
space
FUJITIVO SJ

AÑADOR I -190101002110811 / ID-kontroll

FUJITIVO SJ -7240020124DK010
 
HERCULES LXXIII
 
H.H.HEREDERO I
HERCULES LXXIII - 7240150801SE041
H.H.HEREDERO I -190101002313280
 
LUNA TRANAN
NIEVA III
LUNA TRANAN - 75209810454722
NIEVA III - 190101002313280