Norsk P.r.E. avlsforening

Pura Raza Española

logo-M

Rideprøve for 4-åringer

Foreningen har slått sammen “Confirmation Jugdging Rules and regulations” (s.46-48)  og
“Confirmation Rules and regulations” (s. 26-28) og laget et samlet oppsett over rideprøvene med norsk oversettelse. 

Under finner du oversatt beskrivelse av rideprøven for 4-åringer. Vi tar forbehold om feil i oversettelsen.

Norsk P.R.E. avlsforening
v/ Kåre Liadal,
Liadalsvegen 882,
6152 Ørsta

E-post norskpreavlsforening@gmail.com

Org. nummer 994 050 508
Kontonummer 1503.12.96622