Norsk P.r.E. avlsforening

Pura Raza Española

logo-M

Medlemskap

Alle som støtter Norsk P.R.E. avlsforening sitt formål og vedtekter kan tegne medlemskap. Innmelding skjer til Norsk P.R.E. avlsforening. Send gjerne din innmelding via mail norskpreavlsforening@gmail.com, eller vipps medlemsavgiften til oss med din kontaktinfo, inkludert mailadresse, i kommentarfeltet. Vårt Vipps nr. er: 86626. Medlemsavgiften kan også føres over til kontonummer 1503.12.96622.

Det er en forutsetning at den årlige medlemskontingenten er betalt senest innen tidspunkt for avholdelse av årsmøte. Foretak og foreninger kan også være medlemmer av foreningen. Dersom flere i en familie vil bli medlem, kan disse tegne eget medlemskap hvis forutsetningene for dette er oppfylt. Hvert medlem har en stemme forutsatt at medlemmet har fylt 18 år.

Medlemskontingent
  • Hovedmedlem: kr. 300,-
  • Familiemedlemskap: kr. 450,-

Medlemskontingenten har forfall 15. februar hvert år. For nye medlemmer som melder seg inn i foreningen i løpet av årets siste to måneder, gjelder innbetalt kontingent også for det påfølgende år. Foreningsåret gjelder fra 1/1 til 31/12. Medlemmene har ikke stemmerett før kontingenten er betalt.

Norsk P.R.E. avlsforening
v/ Kåre Liadal,
Liadalsvegen 882,
6152 Ørsta

E-post norskpreavlsforening@gmail.com

Org. nummer 994 050 508
Kontonummer 1503.12.96622