Norsk P.r.E. avlsforening

Pura Raza Española

logo-M

Kjøp og salg

Oppdrettere av P.R.E. hester finner du her.

P.R.E. hingster tilgjengelige for avl finner du her.

P.R.E. hester til salgs finner du her.

Norsk P.R.E. avlsforening
v/ Kåre Liadal,
Liadalsvegen 882,
6152 Ørsta

E-post norskpreavlsforening@gmail.com

Org. nummer 994 050 508
Kontonummer 1503.12.96622