Norsk P.r.E. avlsforening

Pura Raza Española

logo-M

ID-papirer og blodprøvetaking av føll

Når føllpakken har kommet fra stamboken i Spania, må du avtale tid med din veterinær for chipping av føllet i tillegg til utfylling av ID papir samt blodprøvetaking. Chip kan på forhånd bestilles fra Norsk hestesenter, Starum. Ellers må veterinæren ha med en chip. 

På ID papiret skal veterinæren fylle inn føllets avtegn. Hvite avtegn tegnes med rød penn. Hvis føllet ikke har noen avtegn, må det tegnes inn virvler. I tillegg skal chipnr fylles inn. Føllets farge skal også angis. Alternative farger er: Red, black, bay/brown eller grey. I den spanske stamboken er det bare grunnfargene og skimmel som angis hvis ikke hesten er fargegentestet via stamboken. Dvs at palomino registreres som rød/red, borket (buckskin på engelsk) registreres som brun/bay og gulsvart (smokey black) som svart/black. Hos føll med dobbelt cream, dobbel pearl og cream-pearl kan det være litt vanskelig å vite hvilken grunnfarge som gjelder. Da er det kanskje best å bestille en fargegentest samtidig med innsendelse av papirene?

Veterinær og oppdretter skal signere på skjemaet. 

Ved blodprøvetakingen anbefales det å bruke en 2 ml sprøyte med kanyle. Umiddelbart etter at prøven er tatt skal det plasseres tre dotter med blod i hver sirkel på blodprøvekortet. Et praktisk tips er å trykke på stempelet i sprøyten slik at det henger en liten dråpe blod på tuppen av kanylen. Så plasseres denne dråpen på kortet. Dette gjentas til det er tre blodråper i hver sirkel. Blodet må tørke før kortet legges tilbake i den medfølgende posen med ziplock. 

ID skjemaet, blodprøvekortet og sprangseddel sendes så rekommandert til stambokkontoret. Les mer om føllinnskriving her. 

Oppdretter beholder en kopi av ID skjemaet (det står hvilken del oppdretter skal beholde)

Norsk P.R.E. avlsforening
v/ Kåre Liadal,
Liadalsvegen 882,
6152 Ørsta

E-post norskpreavlsforening@gmail.com

Org. nummer 994 050 508
Kontonummer 1503.12.96622