Norsk P.r.E. avlsforening

Pura Raza Española

logo-M

Stamboktjenester

Nedenfor finner du veiledning for de mest vanlige stamboktjenestene. Om du er usikker på om du gjør dette på riktig måte, kan du scanne og sende dokumentet til norskpreavlsforening@gmail.com før du sender det til Spania. Vi vil da forhåpentligvis kunne hjelpe til med å se om alt er riktig utfylt.

Du kan også kontakte Kåre på tlf. 90776630 (eller andre i styret), om det er noe du er usikker på.
Vi forventer at de som trenger bistand melder seg inn som medlem i foreningen. 

Her finner du infoskriv på engelsk om hvordan du betaler for stamboktjenester.

Din første P.R.E ? Oppdretterkode eller eierkode?

Da stamboken og alle tjenester vedrørende denne er styrt i Spania, må du først av alt registrere deg (opprette en konto) i Libro Genealógico (LG).  Bruk dette skjemaet.

Du må da først ta stilling til om du vil være oppdretter eller kun eier. Om du er sikker på at du i fremtiden ikke skal bruke hesten din i avl (eller få den avlsgodkjent), er eierkode greit nok. Om du ikke er sikker anbefaler vi å opprette en oppdretterkode (breeder/ganadero). Det er noe dyrere, men det blir enda dyrere senere om du da vil endre på det og hestene som du eier må skrives over på den nye koden.

Når du har tenkt ut et navn på stutteriet ditt (dette navnet kan aldri endres i stamboken), starter du med å fylle ut skjemaet. Det er her viktig at du husker å krysse av om du søker “Horse owner” eller “Breeder”.

Likeens må du fylle ut feltene under 3 (“Stud farm address”), selv om de kanskje er samme opplysningene som du har fylt ut under 1.

Når du har fylt ut alle feltene, må du skrive ut dokumentet og signere det. Deretter må du scanne det og sende det på e-post til : internacional@lgancce.com

Du vil da få en e-post tilbake med koden din og passord.

Når du har denne, logger du på Access for Breeders på siden til LG: www.lgancce.com . Videre går du på “Payment for services” og velger service 700 eller 802 – deretter “Add payment” –> “Close payment” – og videre til betalingsmåten du ønsker.

Når dette er betalt og registrert i Spania, er alt klart for at du kan få skrevet over hesten på din konto (stutteri eller eier).

Eierskifte

Når du har eierkortet (Carta de propeidad) utfylt og underskrevet fra forrige eier og ny eier (deg), fyller du ut skjemaet «application for service». Service code er da 619. Feltet «fee» er ikke så viktig da det kommer frem senere når du skal betale. Du fyller ut alle felten og skriver ut dokumentet. Dette må da signeres, scannes og sendes på e-post til : internacional@lgancce.com

Videre logger du på Access for Breeders på siden til LG her. Videre går du på Payment for services og velger service 619 – deretter antall hester -deretter add payment – close payment – og videre til betalingsmåten du ønsker. Det originale eierkortet (carta de propeidad) må du sende i posten til:

Libro Genealógico del Caballo de P.R.E
Edificio Indotorre
Avda. del Reino Unido 11
Planta 3ª, Módulo 2
ES – 41012 SEVILLA

Eierkortet er å se på som vognkort del 2 for bil. Når LG har mottatt dette riktig utfylt (med din eierkode/stutterikode), og betalingen og søknaden er gjennomført, vil de produsere et nytt eierkort i ditt navn og sende til deg i posten. Signering er alltid viktig da LG kontrollerer om signaturene er riktige. Dette dokumentet er et verdidokument, og det kan være lurt å sende det rekommandert.

Avlsgodkjenning:

Alle PRE hester som skal avles på må være avlsgodkjente av spansk veterinær i LG. Hesten må være fylt 3 år før den kan vurderes. Om ikke både hoppe og hingst er avlsgodkjent, kanikke føllet bli registrert som renraset PRE i den spanske stamboken. 

Ved innmelding til avlsgodkjenning fyller du ut skjemaet «application for service». Service code er da 206. Feltet «fee» er ikke så viktig da det kommer frem senere når du skal betale. 

Deretter velger du “online request for service“. Du må da logge deg inn med oppdretterkode og passord. Du kan også fylle ut alle feltene og skrive ut dokumentet. Dette må da signeres, scannes og sendes på e-post til: internacional@lgancce.com

Videre går du på Make Payments,  og velger service 206 – deretter antall hester -deretter add payment – close payment – og videre til betalingsmåten du ønsker.

Informer gjerne foreningen via en e-post til norskpreavlsforening@gmail.com om din påmelding. Da blir det lettere for oss og komme med innspill til praktisk gjennomføring av avlsgodkjenningen.

Innskriving av PRE føll:

Når du betaler for semin eller bedekning, er det viktig at du får med «breeding and birth certificate» fra eieren av hingsten.

Innskrivningen skal skje innen utgangen av det året føllet er født.

Om du regner med at føllet blir solgt før nyttår, kan du vente med føllinskrivningen og skrive føllet inn direkte på den nye eieren «notifcation of progeny ownership transfer». Dere slipper da et eierskifte.

Ved søking om føllinnskriving fyller du ut skjemaet application for service. Service code er da 103. Feltet «fee» er ikke så viktig da det kommer frem senere når du skal betale. Du fyller ut alle felten og skriver ut dokumentet. Dette må da signeres, scannes og sendes på e-post til: internacional@lgancce.com sammen med scannet ferdig utfylt «breeding and birth certificate».

Videre logger du på Access for Breeders på siden til LG www.lgancce.com. Videre går du på Payment for services og velger service 103 – deretter antall hester -deretter add payment – close payment – og videre til betalingsmåten du ønsker.

Du vil da få papirene for innskrivning i posten fra LG. Du kontakter da en veterinær som fyller ut papirene, tar blodprøver og setter medbrakt microchip. Her finner du informasjon om blodprøvetakingen. Hvis veterinær ikke har microchip, kan chip bestilles hos Norsk Hestesenter, Starum. Skann inn sprangseddel og send på mail til nhest@nhest.no og skriv at du ønsker å bestille chip til PRE føll. Du vil så få tilsendt chip og faktura for chip.

Identifikasjonspapiret og blodprøvekortet sendes sammen med det originale «breeding and birth certificate» pr post til :

Libro Genealógico del Caballo de P.R.E
Edificio Indotorre
Avda. del Reino Unido 11
Planta 3ª, Módulo 2
ES – 41012 SEVILLA

Disse dokumentene er verdi-dokumenter, og kan være lurt å sende rekommandert.

Passet blir da produsert og sendt fra Spania. Dette tar normalt noen måneder, men du skal ha passet før føllet har fylt ett år så lenge du har meldt inn føllet og sendt papirene i god tid.

Vær obs på følgende frister hvis du vil unngå tilleggsavgift:

Føll født 1/1 – 30/6: Komplett søknad med ferdig utfyllte papirer og sprangseddel må ha ankommet stambokkontoret i Spania innen 31/12. Fristen for føll født senere på året er innen de har fylt 6 mnd. Overskrides denne fristen, tilkommer det et gebyr på 300 euro pr føll.

Registrering av død hest 

Dødsfall meldes av hesteeier til LGANCCE (stamboken).

 • Fyll ut blankett:
  PRE Horse Death report.
 • Ta kopi av ditt ID som legges ved (sertifikat/pass eller ID kort) 
 • Send utfylt blankett, kopi av ID, hestens pass og eierkort i original til LGANCCE (stamboken). 
 • Send gjerne rekommandert. Uansett registrer avsender på konvolutten.

  Adresse:
  LGPRE ANCCE.
  Edificio Indotorre.
  Avda. del Reino Unido, 11. Pl. 3ª- 2.
  41012 Sevilla 
  ESPAÑA
   

Du kan også logge inn på “Access for Breeders” på siden til LG her.

Norsk P.R.E. avlsforening
v/ Kåre Liadal,
Liadalsvegen 882,
6152 Ørsta

E-post norskpreavlsforening@gmail.com

Org. nummer 994 050 508
Kontonummer 1503.12.96622