Norsk P.r.E. avlsforening

Pura raza español

logo-M

Avlsvurdering 2015

Åsgreina september 2015

Norsk P.R.E. avlsforening
v/ Kåre Liadal,
Liadalsvegen 882,
6152 Ørsta

E-post info@prenorge.no

Org. nummer 994 050 508
Kontonummer 1503.12.96622